Youtube Twitter Facebook
Youtube Twitter Facebook

Nog:

Tot het begin van vtvnvv 2019!


Huisregels

HUISREGELS #VTVNVV 2019

page1image30432576

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels

page1image30434112

opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch

page1image30434688

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan

zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het

evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen

terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te

verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein

worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

TOEGANG

Er kan toegang tot het evenement worden verschaft indien de bezoeker in het bezit

is van een geldige legitimatie. Er worden bij binnenkomst polsbandjes uitgedeeld

naar leeftijd. Zonder polsbandje kan de bezoeker geen alcoholische drank kopen. Bij

constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, word de

bezoeker van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij politie.

LEGITIMATIE

Op verzoek van een veiligheidsmedewerkers dienen bezoekers zich te legitimeren.

Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, kan de toegang tot het

evenement worden ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een

paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs.

page1image30432384

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

page1image30428352

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd

page1image30434496

te worden.

page1image30427776

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

page1image30429504

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes,

page1image30430272

wapens. Bij vermoeden mag de organisatie vragen om u tas/voertuig te doorzoeken.

CONSUMPTIES

Tijdens het evenement is eten en drinken verkrijgbaar. Tijdens het evenement

worden consumptiemunten gebruikt om eten en drinken af te rekenen.

Consumptiemunten kunnen niet worden geruild tegen contant geld.

Consumptiemunten kunnen ook worden afgerekend met PIN.

page1image19936880
page2image19934592

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De

organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen.

page2image30577536

ROKEN

page2image30574656

In alle gebouwen en tenten geldt een algeheel rookverbod.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein en deelname aan het toernooi geschiedt op

eigen risico. De organisatie en de medewerkers die voor de organisatie actief

werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of

materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of

het evenement mochten ondervinden.

page2image30895552

OVERIGE SITUATIES

page2image30886528

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te

page2image30814400

nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BEELDREGISTRATIE

DOOR HET TERREIN TE BETREDEN STEM JE IN MET ALLE HUISREGELS.

VTVNVV is gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers.

Deze opnamen kunnen worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming

of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk

belang niet wordt geschaad.

page2image30816704

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN

page2image30803648

Website realisatie HelderHoogeveen.com